www.netesnosti.informacie.sk 
 
Pripravujeme:
1. Kvalifikačný kurz NDT LT B 1. a 2. stupeň od 15.08.2016 - 31.08.2016 (SR a ČR)

2. Kurz pre získanie kvalifikácie PED: 1 deň - po skončení kurzu II. stupňa; 02.09.2016 (SR)

3. Kvalifikačný kurz NDT LT C 2. stupeň od 12.09.2016 (SR a ČR)

4. Kvalifikačný kurz NDT LT B 1. a 2. stupeň od 19.09.2016 - 04.10.2016 (SR a ČR)

5. Kurz pre získanie kvalifikácie PED: 1 deň - po skončení kurzu II. stupňa; 05.10.2016 (SR)

6. Kurz "Vodný zákon"; v kurze účastníci získajú základné znalosti z oblasti vodného zákona a vykonávacích vyhlášok (SR, ČR a EU) ako i základne teoretické odborné vedomosti z oblasti kontroly technického stavu a skúšania tesnosti objektov na nebezpečné látky

Bližšie info : tesnost@netesnosti.informacie.sk


ŠKS Piešťany v rokoch 2015-2016

Prehlásenie Ing. P. Žúbora, NDT LT ABC 3.st., vedúceho pracovníka spoločnosti


Úvod

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH,

 • čo sa zaujímajú o problematiku vodného zákona
 • čo sa zaujímajú o kontroly technického stavu a skúšky tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
 • čo potrebujú nájsť kontakt na firmy vykonávajúce kontrolu technického stavu a skúšky tesnosti
 • čo hľadajú zoznam pracovníkov certifikovaných na defektoskopické práce súvisiace s kontrolou technického stavu a so skúškami tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
 • čo potrebujú zistiť či overiť platnosť certifikátov defektoskopických pracovníkov
 • čo potrebujú získať bližšie informácie o kontrole objektov na nebezpečné látky - väzba na stránky Ministerstva životného prostredia SR o problematike kontroly technického stavu a skúšok tesnosti objektov na nebezpečné látky
  www.enviro.gov.sk/minis/voda/nebezpecne_latky.htm
  Ochrana a využívanie vôd ; Nebezpečné látky - oznámenie stavu zaobchádzania
 • čo hľadajú zaujímavosti z oblasti ropných nálezísk na Slovensku


Garantom obsahu stránok www.netesnosti.informacie.sk
je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC

tesnost@netesnosti.informacie.sk


Linky na videá z Vákuovej techniky a NDT


Technické zaujímavosti

1. Ropa
2. 2010 - Mexický záliv
3. V USA zatkli inžiniera
4. 06.07. 2013 - Kanada - Vykoľajenie vlaku s ropou
5. Podzemné sklady PHM
5.1 Hradčany
5.2 VVP Milovice
5.3 Rabštejn - Janská
5.4 Škótsko
6. Veselo o bezpečnosti práce
7. 2011 Motorkári v ŠKS Piešťany
8. Flexibilné nádrže

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 26.7. 2016