www.netesnosti.informacie.sk 
 


Pripravujeme:
- kurzy NDT LT B 1. a 2. stupeň; termíny tu na 1.Q a 2.Q 2015
- Na jún 2015 pripravujeme tradičný seminár pre pracovníkov NDT LT. Ďaľšie info v priebehu mája 2015.
- kurz "Vodný zákon"; v kurze účastníci získajú základné znalosti z oblasti vodného zákona a vykonávacích vyhlášok (SR, ČR a EU) ako i základne teoretické odborné vedomosti z oblasti kontroly technického stavu a skúšania tesnosti objektov na nebezpečné látky.
Bližšie info : tesnost@netesnosti.informacie.sk


ŠKS Piešťany v rokoch 2015-2016

Prehlásenie Ing. P. Žúbora, NDT LT ABC 3.st., vedúceho pracovníka spoločnosti

Priority potrieb spoločnosti sú jasne definované a my ich potrebujeme naplniť. Veľkú časť z nich diktuje prostredie, v ktorom ŠKS Piešťany pôsobí. V prvom rade musíme vziať do úvahy náročnú situáciu na trhu NDT pre všetky defektoskopické metódy. Zrýchliť chceme pri dosahovaní cieľov určovaných našimi zákazníkmi a v zlepšovaní výsledkov; potrebujeme zvládať náročné prostredie trhu a byť efektívnejší. Ceny NDT činností sa znižujú a takými ešte pár rokov ostanú, konkurencia rastie. Toto je základný rámec. Aby sme sa pohli dobrým smerom, musíme čerpať zo sebaistoty vychádzajúcej z dobrých výsledkov, ktoré sme dosiahli od roku 1977 až doteraz.

ŠKS Piešťany sa za roky pôsobenia na defektoskopickom trhu významne rozvinula a dosiahla výborné výsledky. Značný pokrok sme zaznamenali v kvalite vzdelávania odborníkov NDT LT, v konzultačnej činnosti, ale i vo výrobe prístrojov pre skúšanie tesnosti, prioritne pre metódu C.3 podľa EN 1779. To nám dáva dôveru v to, že dokážeme čeliť výzvam. Jednou z najväčších priorít je rozhodne kvalitné uplatňovanie EN 9712 v praxi. Urobíme všetko pre to, aby sme naše projekty dokončili včas a kvalitne. Je to náročná úloha pre nás všetkých, ale verím, že sme nastavili dobré podmienky pre realizáciu pre odberateľov a že máme všetky schopnosti potrebné na to, aby sme všetky úlohy zvládli. Stále sa musíme snažiť o excelentnosť a o vynikajúce výsledky. To je jediný spôsob, ako dať spoločnosti vyššiu hodnotu. Ocenia ju všetci – účastníci kurzov, zákazníci, SSNDT a ktokoľvek iný. Moje posolstvo teda je: Zostaneme sústredení na naše priority a nenecháme sa rozptyľovať tým, čo sa odohráva v pozadí. Výsledky uvidíme neskôr, nateraz vieme, kam smerujeme. V kolektíve NDT pracovníkov pracujúcich v oblasti petrochemického priemyslu a v ekologických službách sme si s mnohými kolegami – spolupracovníkmi vytvorili priateľský vzťah. Čo by som chcel zdôrazniť z pozície vedúceho pracovníka ŠKS Piešťany? Vzhľadom na vývoj trhu a našej situácie, kedy sme pod veľkým tlakom, nastal moment, v ktorom musíme ukázať kto sme, čo dokážeme, a to jasne a rozhodne. Viem, že to dokážeme, pretože poznám hodnotu spoločnosti a všetkých svojich spolupracovníkov a partnerov. Urobíme všetko pre to, aby sme ukázali, kto sme. Spolu ideme ďalej.


Úvod

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH,

 • čo sa zaujímajú o problematiku vodného zákona
 • čo sa zaujímajú o kontroly technického stavu a skúšky tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
 • čo potrebujú nájsť kontakt na firmy vykonávajúce kontrolu technického stavu a skúšky tesnosti
 • čo hľadajú zoznam pracovníkov certifikovaných na defektoskopické práce súvisiace s kontrolou technického stavu a so skúškami tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
 • čo potrebujú zistiť či overiť platnosť certifikátov defektoskopických pracovníkov
 • čo potrebujú získať bližšie informácie o kontrole objektov na nebezpečné látky - väzba na stránky Ministerstva životného prostredia SR o problematike kontroly technického stavu a skúšok tesnosti objektov na nebezpečné látky
  www.enviro.gov.sk/minis/voda/nebezpecne_latky.htm
  Ochrana a využívanie vôd ; Nebezpečné látky - oznámenie stavu zaobchádzania
 • čo hľadajú zaujímavosti z oblasti ropných nálezísk na Slovensku


Garantom obsahu stránok www.netesnosti.informacie.sk
je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC

tesnost@netesnosti.informacie.sk


Technické zaujímavosti

1. Ropa
2. 2010 - Mexický záliv
3. V USA zatkli inžiniera
4. 06.07. 2013 - Kanada - Vykoľajenie vlaku s ropou
5. Podzemné sklady PHM
5.1 Hradčany
5.2 VVP Milovice
5.3 Rabštejn - Janská
6. BPOZ
7. 2011 Motorkári v ŠKS Piešťany

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 11.05. 2015